Projecten

Momenteel ondersteunt Stichting Cucu één project, de Bushwillow basisschool.

Bushwillow basisschool is gevestigd in Kenton-on Sea, een klein kustplaatsje in de Oost-Kaap provincie van Zuid-Afrika. De school is in januari 2017 geopend en is een echte brede school waar kinderen afkomstig uit lage tot hoge inkomensgezinnen samen spelen en leren. Het curriculum is afgestemd op de leerstijl en behoeften van elk kind en richt zich ondermeer op de groei van hun kritisch en probleemoplossend denkvermogen, creativiteit en ondernemerschap. Deze vaardigheden zijn cruciaal om de hoge mate van ongelijkheid in Zuid-Afrika verder aan te pakken en de mondiale concurrentiepositie van het land te vergroten.

Het huidige Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem functioneert erg slecht; in groep 6 zijn nog steeds een derde van alle leerlingen analfabeet en meer dan de helft van de middelbare bovenbouw scholieren haalt slechts het niveau van wiskunde in groep 8. Dit heeft geresulteerd in een grote groep van voortijdige schoolverlaters: bijna de helft van de kinderen die in groep 3 start maakt haar middelbare school niet af.

Om deze problemen aan te pakken dient het huidige onderwijssysteem drastisch te veranderen. In het huidige systeem ligt de nadruk op uit het hoofd leren en worden kritisch nadenken en probleemoplossend werken weinig aangemoedigd door de autoritaire en uniforme stijl van lesgeven. In plaats daarvan is er behoefte aan vernieuwende scholen die voor alle kinderen toegankelijk zijn en onderwijs spelenderwijs en kindgericht aanbieden. Bushwillow Primary School is een van de vele andere scholen in Zuid-Afrika die deze verandering inzet.

Cucu ondersteunt het Bushwillow beurzenprogramma zodat ook kinderen uit lage inkomensgezinnen toegang hebben tot deze school. Voor iederen zeven “betalende” kinderen, wordt er op Bushwillow één beurs gecreeerd. Voor een deel wordt deze beurs betaald door het schoolgeld van de overige kinderen. Maar deze beurzen moeten ook aangevuld worden. Stichting Cucu betaalt twee volledige beurzen voor kinderen die het schoolgeld niet kunnen betalen. Hierdoor krijgen ze een “100% bursary” gedurende hun hele basisschoolperiode.

Naast het beurzenprogramma werven we fondsen voor de groei en verduurzaming van Bushwillow school. Lees er hier meer over.