Veel gestelde vragen

Wat voor een soort projecten steunt Stichting Cucu?
Stichting Cucu steunt projecten voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Deze ondersteuning kan direct of indirect op kinderen van toepassing zijn. Sinds 2018 ondersteunt Stichting Cucu nog maar één project, het beurzen programma op de Bushwillow Primary School in Zuid Afrika.

Wie houdt toezicht op Stichting Cucu?
Cucu werkt met intern toezicht. Een bestuurslid heeft een adviserende en toezichthoudende functie.

Hoe maakt Stichting Cucu het verschil?
Stichting Cucu opereert kleinschalig en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Tussen 2006 en 2017 heeft Stichting Cucu gemiddeld 3.000 kinderen per jaar bereikt en daar is ze best trots op! Momenteel ondersteunt Stichting Cucu twee kinderen per jaar.

Krijgen de bestuursleden of vrijwilligers van Stichting Cucu een vergoeding voor hun werk?
Nee. Stichting Cucu draait volledig op vrijwilligers en ook alle bestuursfuncties worden door vrijwilligers ingevuld.

In het jaarverslag vermelden jullie dat 98% van het geld dat jullie inzamelen ook echt bij de kinderen terecht komt. Geven jullie echt maar 2% uit aan vaste kosten?
Ja, dat klopt! We geven echt maar maximaal 2% uit aan administratieve en andere kosten. We wilden juist met deze stichting laten zien dat er niet zo veel geld aan de strijkstok hoeft te blijven hangen. Dat kan natuurlijk alleen maar als je met vrijwilligers werkt en zo veel mogelijk sponsoren kunt vinden die zich belangeloos inzetten voor de Stichting. Onze bestuurders krijgen geen geld en doen dit allemaal in hun eigen vrije tijd. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld een website ontwerper die de website gratis heeft opgezet. Ook maken we geen kosten met het maken van het jaarverslag, omdat we dit ten eerste zelf schrijven, en ten tweede alleen online publiceren. We geven geen geld uit aan dure reclamecampagnes of glanzende folders. Zo zorgen we er voor dat alle donaties ook echt naar de projecten gaan. De enige vaste kosten die we hebben staan uitgesplitst in de jaarrekening, zoals bijvoorbeeld kosten van de bank, de kamer van koophandel en de registratie van de domeinnaam.

Wat zijn de overheadkosten van Stichting Cucu?
Door de jaren heen zijn onze overheadkosten gemiddeld minder dan 1%. In 2010 is besloten dat bestuursleden een onkostenvergoeding kunnen krijgen (zoals het declareren van kantoor- of reiskosten). Hiervan is tot op heden nog geen gebruik van gemaakt. Het bezoeken van de projecten van Cucu door een bestuurslid of iemand uit het netwerk van bestuursleden gebeurt op eigen kosten.

Wat zijn de contactgegevens van stichting Cucu?
Het postadres van Stichting Cucu is: Binnenstraat 8, 4117GR Erichem in Nederland

Wat zijn de bankgegevens van stichting Cucu?
Ons bankrekeningnummer bij Triodos bank is: NL48 TRIO 0391 2101 65, t.n.v. Stichting Cucu te Erichem.

Staat Stichting Cucu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Ja, Stichting Cucu staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Lisse onder nummer 28108173.

Kan ik mijn gift aan Stichting Cucu van de belasting aftrekken?
Ja, Stichting Cucu staat officieel geregistreerd als een charitatieve instelling in Nederland. Uw gift is dus ook aftrekbaar van de belasting. Het fiscaal nummer, of Rechtspersonen Samenwerkingsverbanding Informatie Nummer (RSIN) van Stichting Cucu is: 8155.07.367. Omdat Stichting Cucu een ‘algemeen nut beogende instelling’ is, kunt u uw donaties aftrekken van uw belastbaar inkomen. Het totaal van de schenkingen die u doet aan ‘instellingen met een algemeen nut’, moet dan wel boven de 1% van uw verzamelinkomen uitkomen en tenminste € 60 zijn. Het bedrag dat boven de 1% drempel uitkomt, met een maximum van 10% van uw verzamelinkomen, kunt u als aftrekpost gebruiken. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl (aftrekposten goede doelen).

Kan Stichting Cucu een notariële akte voor mij laten opstellen?
Ja, het Notariskantoor Adegeest in Den Haag heeft Stichting Cucu aangeboden de kosten voor het opstellen van zo’n notariële akte voor haar rekening  te nemen. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met Stichting Cucu.

Download hier de volmacht notariële schenking.

Bemiddelt Stichting Cucu in vrijwilligers plaatsen in het buitenland?
We moedigen mensen aan om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland. Helaas heeft Stichting Cucu niet de expertise en capaciteit in huis om te bemiddelen in het plaatsen van vrijwilligers.

Jullie staan niet geregistreerd bij het CBF Keurmerk. Waarom niet?
Stichting Cucu is een relatief kleine stichting, die zoveel mogelijk van het geld bij de kinderen terecht wil laten komen. De kosten die zijn verbonden om het CBF Keurmerk aan te vragen staan in ons geval niet in verhouding tot de huidige grootte van de Stichting. Om dit te ondervangen proberen wij zo transparant mogelijk te zijn. De Stichting heeft een kascommissie ingesteld die regelmatig controleert, maakt gebruik van externe accountants en publiceert elk jaar online het jaarverslag en de jaarrekening. Daarnaast volgt het bestuur de code Wijffels voor goed bestuur.

Kan ik mijn website naar jullie website www.cucu4children.nl linken?
Ja graag! Hoe meer mensen over Stichting Cucu lezen, hoe beter!