Doneren

New2You, Argusi, en Dumontis  steunen Cucu. U ook?

Donaties zijn van harte welkom op Rekeningnummer NL48 TRIO 0391 2101 65 t.n.v. Stichting Cucu te Erichem.

Stichting Cucu staat officieel geregistreerd als charitatieve instelling. Uw gift is dus ook aftrekbaar van de belasting. Het fiscaal nummer van Stichting Cucu is: 8155.07.367.

Omdat Stichting Cucu een ‘algemeen nut beogende instelling’ is, kunt u uw donaties opvoeren als aftrekpost bij de berekening van uw inkomsten- of vermogensbelasting. Het totaal van de schenkingen die u doet aan ‘instellingen met een algemeen nut’, moet dan wel boven de 1% van uw verzamelinkomen uitkomen en ten minste € 60 zijn. Het bedrag dat boven de 1% drempel uitkomt, met een maximum van 10% van uw verzamelinkomen, kunt u als aftrekpost opvoeren. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl (aftrekposten goede doelen).

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met Stichting Cucu. Wilt u de overeenkomst rechtstreeks met Stichting Cucu afsluiten email dan de penningmeester via info@cucu4children.nl, wilt u een akte via de notaris afsluiten, zie dan de uitleg hieronder.

Schenken via Notariële Akte
U kunt er ook voor kiezen uw donatie aan Stichting Cucu te doneren via een schenking per notariële akte. Via deze weg kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van het bedrag. Hier gelden de minimumdrempel van 1% en de maximumdrempel van 10% dus niet. Afhankelijk van het belastingtarief dat voor u van toepassing is kunt u tot 52% van uw schenking terugkrijgen.

Een notariële akte moet opgesteld worden door een notaris. Het Notariskantoor Adegeest in Den Haag heeft Stichting Cucu aangeboden kosteloos de notariële akte op te stellen.

Hoe werkt dit precies?
U schenkt jaarlijks een bedrag aan Stichting Cucu. U kunt zelf aangeven hoe lang u de akte wilt laten doorlopen, met een minimum van vijf jaar (deze termijn is wettelijk vastgesteld). De verplichting wordt vastgelegd in een notariële akte. De akte vervalt na het verlopen van de vastgelegde termijn, maar ook bij overlijden.

Vraag via info@cucu4children.nl een volmachtformulier op of download het formulier. Onderteken het formulier en voeg een kopie van uw paspoort of rijbewijs bij. Heeft u een echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, laat hem of haar dan meetekenen en voeg ook een kopie van zijn/haar paspoort of rijbewijs bij.

Stuur het volmachtformulier en de kopie(ën) van uw identiteitsbewijs naar:
Stichting Cucu
T.a.v. Secretaris
Binnenstraat 8
4117 GR Erichem

Na ontvangst van uw volmacht zal Notariskantoor Adegeest de akte opstellen. Wij zorgen er voor dat u een exemplaar van de opgestelde akte ontvangt.

Download de Volmacht periodieke schenking Stichting Cucu.