Over Cucu

WAAROM CUCU?

Stichting Cucu is in januari 2006 officieel opgericht door de drie zusjes van Charldorp. Cucu betekent kleinkind in het Indonesisch. Kleinkinderen zijn de nieuwe generatie, nieuwe hoop, een symbool voor de toekomst.

Het idee om een stichting op te zetten is ontstaan tijdens één van de familiereizen. De zusjes gingen voor het eerst naar Kenia in 2003. Tijdens een tweede bezoek aan Kenia in 2005 bezochten ze een familie met vijf kinderen, een zieke moeder en een werkloze vader, die tijdelijk verbleven in een huisje van 3×2 meter op een vuilnisbelt. Het jongste zusje deed hier spontaan haar schoenen uit. Zij had ze niet nodig zei ze, de familie wel.

Het was een mooi gebaar en een moment van waarheid. Wij gaan er in Nederland vanuit dat we schoenen en een dak boven ons hoofd hebben, dat kinderen iedere dag naar school gaan en dat wij kunnen eten en drinken. Helaas is dat niet altijd zo in een groot deel van de wereld. Stichting Cucu heeft 12 jaar lang allerlei projecten ondersteund wereldwijd met dank aan haar vrijwillige bestuursleden. In 2018 is besloten dat de stichting zich vooral zal richten op één enkel project.

Het huidige Cucu bestuur wordt gevormd door:

    • Fenna van Charldorp – Voorzitter
    • Tessa van Charldorp – Secretaris
    • Joost van Ravesteyn – Algemeen bestuurslid

Alle oud-bestuursleden blijven Cucu ambassadeurs.

(Op de foto het bestuur tot en met  zomer 2018)

ARCHIEF VAN JAARVERSLAGEN 2010-2017 (eerdere jaarverslagen zijn op te vragen).

CUCU jaarverslag 2022 (Jaarrekening 2022)

CUCU jaarverslag 2021 (Jaarrekening 2021)

CUCU jaarverslag 2020 (Jaarrekening 2020)

CUCU jaarverslag 2019 (Jaarrekening 2019)

CUCU jaarverslag 2018 (Jaarrekening 2018 Balans, Winst en Verlies, Begroting 2019)

CUCU jaarverslag 2017

CUCU jaarverslag 2016

CUCU jaarverslag 2015

CUCU jaarverslag 2014

CUCU jaarverslag 2013

CUCU jaarverslag 2012

CUCU jaarverslag 2011

CUCU jaarverslag 2010

Stichting Cucu werkt met een beleidsplan. Dit beleidsplan is voor intern gebruik. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn verwerkt in de vooruitblik van het jaarverslag 2018.