Bushwillow beurzenprogramma

Bushwillow basisschool is gevestigd in Kenton-on Sea, een klein kustplaatsje in de Oost-Kaap provincie van Zuid-Afrika. De school is in januari 2017 geopend en is een echte brede school waar kinderen afkomstig uit lage tot hoge inkomensgezinnen samen spelen en leren. Het school curriculum is afgestemd op de leerstijl en behoeften van elk kind en richt zich ondermeer op de groei van hun kritisch en probleemoplossend denkvermogen, creativiteit en ondernemerschap. Deze vaardigheden zijn cruciaal om de hoge mate van ongelijkheid in Zuid-Afrika verder aan te pakken en de mondiale concurrentiepositie van het land te vergroten.

Het huidige Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem functioneert erg slecht; in groep 6 zijn nog steeds een derde van alle leerlingen analfabeet en meer dan de helft van de middelbare bovenbouw scholieren haalt slechts het niveau van wiskunde in groep 8. Dit heeft geresulteerd in een grote groep van voortijdige schoolverlaters: bijna de helft van de kinderen die in groep 3 start maakt haar middelbare school niet af.

Om deze problemen aan te pakken dient het huidige onderwijssysteem drastisch te veranderen. In het huidige systeem ligt de nadruk op uit het hoofd leren en worden kritisch nadenken en probleem oplossend werken weinig aangemoedigd door de authoritaire en univorme stijl van lesgeven. In plaats daarvan is er behoefte aan vernieuwende scholen die voor alle kinderen toegankelijk zijn en onderwijs spelenderwijs en kindgericht aanbieden. Bushwillow Primary School is een van de vele andere scholen in Zuid-Afrika die deze verandering inzet.

Cucu ondersteunt hetĀ Bushwillow beurzenprogramma zodat ook kinderen uit lage inkomensgezinnen toegang hebben tot deze school.