Notariskantoor Adegeest Geplaatst op 27 februari 2013

Off


U kunt er voor kiezen uw donatie aan Stichting Cucu te doneren via een schenking per notariële akte. Via deze weg kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van het bedrag. Hier gelden de minimumdrempel van 1% en de maximumdrempel van 10% dus niet. Afhankelijk van het belastingtarief dat voor u van toepassing is kunt u tot 52% van uw schenking terugkrijgen.

Een notariële akte moet opgesteld worden door een notaris. Het Notariskantoor Adegeest in Den Haag heeft Stichting Cucu aangeboden de kosten voor het opstellen van zo’n akte op zich te nemen.

Hoe werkt dit precies?
U schenkt jaarlijks een bedrag aan Stichting Cucu. U kunt zelf aangeven hoe lang u de akte wilt laten doorlopen, met een minimum van vijf jaar (deze termijn is wettelijk vastgesteld). De verplichting wordt vastgelegd in een notariële akte. De akte vervalt na het verlopen van de vastgelegde termijn, maar ook bij overlijden.

Vraag via info@cucu4children.nl een volmachtformulier op of download het formulier. Onderteken het formulier en voeg een kopie van uw paspoort of rijbewijs bij. Heeft u een echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, laat hem of haar dan meetekenen en voeg ook een kopie van zijn/haar paspoort of rijbewijs bij.

Stuur het volmachtformulier en de kopie(ën) van uw identiteitsbewijs naar:
Stichting Cucu
T.a.v. Secretaris
Hoofdstraat 154A
2171 BL Sassenheim

Na ontvangst van uw volmacht zal Notariskantoor Adegeest de akte opstellen. Wij zorgen er voor dat u een exemplaar van de opgestelde akte ontvangt.

Download de Volmacht periodieke schenking Stichting Cucu.