India Vision Foundation

Project status: Bezig

Budget: €7500

Project thema: Onderwijs

Het doel van dit project Children of Vulnerable Families (CVF) is kinderen van criminele ouders te begeleiden en scholing te geven en proberen de cirkel van criminaliteit te doorbreken.

Partner: India Vision Foundation (IVF)

Locatie: New Delhi, India

Aantal kinderen: 20 (kosten per kind: € 375)

In India blijven kinderen tot 6 jaar bij hun moeder in de gevangenis, daarna worden ze van hun moeder gescheiden. Ze lopen dan een groot risico om later ook in de criminaliteit te belanden; dit risico wordt nog groter door analfabetisme, gebrek aan sociale zekerheid en het leven in de sloppenwijk.

Binnen het CVF project worden de kinderen intern opgevangen of bij familie geplaatst. Door counselors wordt ervoor gezorgd dat de kinderen naar school gaan en medische verzorging krijgen. Ook voor schoolgeld en boeken wordt gezorgd. De familie wordt begeleid bij de opvoeding van de kinderen en hen worden de basisregels voor hygiëne bijgebracht.

Binnen het CVF project (gestart in 1995) zijn nu 190 kinderen opgenomen. Van deze 190 kinderen ondersteunt Cucu sinds 2008 20 kinderen. De eerste “Cucu kinderen” hebben hun middelbare school afgemaakt. Twee van hen zijn toegelaten tot een universiteit, anderen gaan een technische of administratieve opleiding volgen. Tessa en Danita (bestuursleden) hebben dit project bezocht; ze hebben verschillende counselors gesproken en waren onder de indruk van wat er bereikt wordt.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Stichting Cucu, info@cucu4children.nl

IVF 2016