Opleiding Straatmeisjes

Project status: Afgerond

Budget: €900

Project thema: Onderwijs

Via de non-profit organisatie Net4kids heeft Stichting Cucu twee straatmeisjes in Calcutta, Nilofer én Sanju, gesponsord. Beide meisjes zaten op de Loreto Bowbazar school in Calcutta.

Partner: Net4Kids

Locatie: Calcutta, India

Aantal kinderen: 1 (kosten per kind € 900)

Dagelijks slapen er duizenden kinderen op de vieze straten van Calcutta, waar ze moeten vechten om aan eten te komen om te overleven. Ze hebben geen toegang tot onderwijs en zorg. Met het opvangprogramma voor straatkinderen van de Loreta School en Net4Kids worden de regenboogkinderen, zoals de straatmeisjes worden genoemd, opgenomen in een school. Hier mogen ze niet alleen ‘s nachts slapen, maar worden ze ook door de ‘reguliere’ schoolkinderen één op één begeleid met een speciaal lesprogramma. Hier kunnen de meisjes hun talenten vinden en ontwikkelen, en hier hebben ze toegang tot een veilige slaapplaats en educatie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.net4kids.org.

Op 16 juli 2007 heeft Sanne Durieux namens Stichting Cucu een bezoek gebracht aan Nilofer in Calcutta. Samen met Sanne heeft Nilofer 200 stuks fruit uitgedeeld aan al de kinderen op haar school. Dit was een groot succes. Op de foto’s ziet u een trotse Nilofer in witte blouse (2006) en in blauwe jurk (2007).

In 2016 hebben wij Net4Kids om een terugkoppeling gevraagd over de 2 kinderen en kregen het volgende nieuws!

Na haar schoolopleiding, is Nilofer getrouwd. Zij woont sindsdien bij haar schoonfamilie en is gelukkig, veilig en maakt het goed.

Ook Sanju heeft eerst haar schoolopleiding afgemaakt tot en met 10th Standard (vergelijkbaar met VMBO-t in Nederland). Zij is getrouwd en woont met haar man in bij haar schoonfamilie in Allahabad. Ze hebben een zoontje. Haar man heeft werk en onderhoudt de hele familie. Zelf werkt ze als naaister. Ze is gelukkig en maakt het goed.

Nilofer en Sanju zijn twee voorbeelden van hoe de Rainbow Homes de voormalige straatmeisjes ondersteunen en in staat stellen een beter leven op te bouwen. Dankzij hun schoolopleiding hebben de meisjes betere kansen gekregen en zijn zij bovendien getrouwd met jongens uit een betere situatie dan hun eigen achtergrond op straat. Hierdoor is de vicieuze armoede cirkel waar de meeste ouders van de Rainbow meisjes in zitten, doorbroken en hebben zij een veilig bestaan in een betere omgeving.

Wilt u ook een straatmeisje sponsoren, neem dan contact op met Stichting Cucu, info@cucu4children.nl