Boeken voor twee samenwerkende kinderbibliotheken in Kenia

Project status: Afgerond

Budget: €5500

Project thema: Onderwijs

Ieder kind moet kunnen lezen, waar ook ter wereld. Boeken vormen een grote bron ter verruiming van kennis en zijn samen met voedsel, onderdak en medische voorzieningen voorname middelen die bijdragen aan ontwikkeling. Stichting Biblionef werkt aan het tegengaan van analfabetisme en geeft kinderen de kans om te lezen door geschikte en goede kwaliteit prentenboeken, kinderboeken en jeugdliteratuur beschikbaar te stellen in landen en gebieden waar kinderen om economische of andere redenen niet of nauwelijks toegang hebben tot boeken.

Partner: Stichting Biblionef Nederland / Stichting Support for Homa Hills

Locatie: Kisumu & Homa Hills, Kenia, Afrika

Aantal kinderen: 840 (kosten per kind € 6,55)

Biblionef werkt samen met de stichting Support for Homa Hills, die als doel heeft om de jeugd van Homa Hills een betere toekost te geven door samen met Keniaanse partners en de lokale gemeenschap in Kenia plannen te ontwikkelen en realiseren. Het project ‚The Children left Behind’ van de stichting zet zich in voor kwetsbare kinderen voor wie onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor onderwijs. Vanuit dit project is in 2012 / 2013 is een kleuterschool gebouwd in Kisumu (Jamilo) om het onderwijs voor kleuters te verbeteren. In de school is een kleine bibliotheek opgezet. Jamilo wil graag gaan fungeren als bibliotheek voor omliggende scholen. Ook in Homa Hills is een Youth Center opgericht dat wil gaan fungeren als lokale bibliotheek voor scholen in de omgeving. De bibliotheken gaan samenwerken en de boeken zullen uitgewisseld worden. Stichting Cucu heeft de benodigde uitbreiding aan boeken gefinancierd.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Stichting Cucu, info@cucu4children.nl