Bibliotheek Lost Talent Foundation

Project status: Afgerond

Budget: €4000

Project thema: Onderwijs

Ieder kind moet kunnen lezen, waar ook ter wereld. Het verminderen van analfabetisme en daarmee ontwikkelingskansen te vergroten, kinderarbeid te verminderen en het recht op scholing te ondersteunen is belangrijk in dit project.

Partner: Biblionef Nederland/ Lost talent foundation in Ghana

Locatie: Foso, Ghana, Afrika

Aantal kinderen: 2000 (kosten per kind € 2)

In 2011 kreeg Cucu een projectaanvraag binnen via stichting Biblionef Nederland voor de stichting Lost talent foundation in Ghana waar zij mee samenwerken. Stichting Biblionef Nederland heeft als belangrijkste doelstelling dat ieder kind, waar ook ter wereld, moet kunnen lezen. Stichting Lost talent foundation is opgericht om analfabetisme onder schoolgaande kinderen in centraal Ghana te verminderen. Door financiële problemen zijn veel ouders/ verzorgers niet in staat om naast het schoolgeld de benodigde middelen aan te schaffen die het mogelijk maken om voldoende te leren lezen. De Lost Talent Foundation zet geld en middelen in om deze kinderen te helpen niet alleen de school af te maken maar daar voldoende te leren zodat een vervolgopleiding zin heeft. Stichting Biblionef besloot samen met Lost Talent Foundation een bibliotheek op te zetten en niet alleen materiaal maar ook kennis over te kunnen dragen door een ervaren projectleider naar Ghana te laten komen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Stichting Cucu, info@cucu4children.nl