Bibliotheek in Liberia

Project status: Bezig

Budget: €3950

Project thema: Onderwijs

Doel: Bibliotheek inrichten in community learning space in Liberia

Partner: Stichting Biblionef

Locatie: Liberia

Kinderen tussen 6-16 jaar zijn in Liberia leerplichtig, echter 40% van kinderen in deze leeftijd lukt het niet om naar school te gaan door financiële of culturele overwegingen. Slechts 64% van de mannen en 37% van de vrouwen tussen 15-24 jaar kan lezen. Op school is het lezen vooral gericht op het het halen van examens en bestaat uit het nazeggen van de leraar. Biblionef en wij van stichting Cucu vinden dat lezen echter ook nodig is voor persoonlijke groei en ontwikkeling en daarmee misschien ook wel een basis behoefte voor een betere toekomst.

De komende 3 jaar zullen er 10 school-bibliotheken en 2 Community Learning Spaces worden opgezet in Liberia om kinderen zo kennis te laten maken met het plezier en mogelijkheden wat lezen van boeken kan bieden. De Community Learning Spaces biedt kinderen naast boeken ook hulp bij lezen, opzoeken van informatie en maken van huiswerk.

Het doel voor de dam tot damloop 2016 is dan ook om er voor te zorgen dat de bibliotheek van 1 Community Learning Space ingericht kan worden!

School building