Beurs Bushwillow basisschool

Project status: Bezig

Budget: €2000

Project thema: Onderwijs

Partner: Bushwillow basisschoolschommel

Locatie: Kenton on Sea, Zuid Afrika

Aantal kinderen: 3 (kosten per kind €2.150)

Begin 2017 heeft Anouk Verheijen samen met vijf andere enthousiaste ouders een nieuwe school geopend in het dorpje Kenton on Sea, een klein kustplaatsje in de Oost-Kaap provincie van Zuid-Afrika. De Bushwillow basisschool is een echte brede school waar kinderen afkomstig uit lage tot hoge inkomensgezinnen samen spelen en leren. Stichting Cucu heeft al vaker samengewerkt met Anouk en was zeer enthousiast om opnieuw samen te werken binnen dit prachtige nieuwe initiatief. Stichting Cucu heeft besloten om vanaf 2017 Bushwillow Primary School te ondersteunen en samen met Anouk een beurzenfonds op te richten om het schoolgeld van een aantal kinderen te betalen waarvan de ouders dit niet zelf kunnen betalen.

Het curriculum is afgestemd op de leerstijl en behoeften van elk kind en richt zich ondermeer op de groei van hun kritisch en probleemoplossend denkvermogen, creativiteit en ondernemerschap. Deze vaardigheden zijn cruciaal om de hoge mate van ongelijkheid in Zuid-Afrika verder aan te pakken en de mondiale concurrentiepositie van het land te vergroten.classroom2

Het huidige Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem functioneert erg slecht; in groep 6 zijn nog steeds een derde van alle leerlingen analfabeet en meer dan de helft van de middelbare bovenbouw scholieren haalt slechts het niveau van wiskunde in groep 8. Dit heeft geresulteerd in een grote groep van voortijdige schoolverlaters: bijna de helft van de kinderen die in groep 3 start maakt haar middelbare school niet af.

classroom1Om deze problemen aan te pakken dient het huidige onderwijssysteem drastisch te veranderen. In het huidige systeem ligt de nadruk op uit het hoofd leren en worden kritisch nadenken en probleem oplossend werken weinig aangemoedigd door de authoritaire en univorme stijl van lesgeven. In plaats daarvan is er behoefte aan vernieuwende scholen die voor alle kinderen toegankelijk zijn en onderwijs spelenderwijs en kindgericht aanbieden. Bushwillow Primary School is een van de vele andere scholen in Zuid-Afrika die deze verandering inzet.

Voor meer informatie over dit project of over hoe te doneren aan het Bushwillow beurzen fonds kunt u contact opnemen met Stichting Cucu, info@cucu4children.nl of rechtstreeks met Anouk Verheijen via anouk@bushwillow.co.za.

Voor een impressie van de school zie deze video (2017, in het Engels).