Bushwillow beurzenprogramma

Bushwillow basisschool is gevestigd in Kenton-on Sea, een klein kustplaatsje in de Oost-Kaap provincie van Zuid-Afrika. De school is in januari 2017 geopend en is een echte brede school waar kinderen afkomstig uit lage tot hoge inkomensgezinnen samen spelen en leren. Het school curriculum is afgestemd op de leerstijl en behoeften van elk kind en richt zich ondermeer op de groei van hun kritisch en probleemoplossend denkvermogen, creativiteit en ondernemerschap. Deze vaardigheden zijn cruciaal om de hoge mate van ongelijkheid in Zuid-Afrika verder aan te pakken en de mondiale concurrentiepositie van het land te vergroten. Lees verder “Bushwillow beurzenprogramma”