Dam tot Damloop 2018

Op zondag 23 september is het weer tijd voor de Dam tot Damloop. Ook Stichting Cucu is er weer bij! We zamelen dit jaar geld in voor de Bushwillow basisschool in Zuid-Afrika. Dit is een fantastisch project waarin kinderen op een moderne manier onderwijs krijgen en waarin kinderen uit arme gezinnen via een beurzen systeem mee kunnen doen. Lees “Dam tot Damloop 2018” verder

Bushwillow beurzenprogramma

Bushwillow basisschool is gevestigd in Kenton-on Sea, een klein kustplaatsje in de Oost-Kaap provincie van Zuid-Afrika. De school is in januari 2017 geopend en is een echte brede school waar kinderen afkomstig uit lage tot hoge inkomensgezinnen samen spelen en leren. Het school curriculum is afgestemd op de leerstijl en behoeften van elk kind en richt zich ondermeer op de groei van hun kritisch en probleemoplossend denkvermogen, creativiteit en ondernemerschap. Deze vaardigheden zijn cruciaal om de hoge mate van ongelijkheid in Zuid-Afrika verder aan te pakken en de mondiale concurrentiepositie van het land te vergroten. Lees “Bushwillow beurzenprogramma” verder